Ratkaisuja laajasti teollisuuden eri sektoreille

Valmistamme järjestelmiä ja ratkaisuja teollisuuden sisälogistiikan eri toimialoille

Toimimme monipuolisesti eri toimialoilla. Asiakkainamme on mm. myllyjä, panimoita, lihajalostamoita, paperitehtaita sekä metalli- ja eristeteollisuuden organisaatioita.

Käsittely- ja siirtojärjestelmillä suoritetaan esimerkiksi materiaalien

  • keruu lähettämöissä ja varastoissa
  • siirto erilaisin kuljettimin, siirtovaunuilla tai automaattitrukeilla
  • lavaus joko robottiratkaisuna tai muilla tavoin
  • varastointi ja bufferointi
  • automaattitrukit (vihivaunut, AGV-ratkaisut). Varastologistiikan ratkaisut on mahdollista toteuttaa myös hellävaraisella lastinkäsittelytekniikalla
  • muu käsittely (esim. vanteutus, kutistemuovikäärintä, etiketöinti)
Portfoliokuva 1 - Galleria 1 Portfoliokuva 2 - Galleria 1 Portfoliokuva 3 - Galleria 1 Portfoliokuva 4 - Galleria 1 Portfoliokuva 5 - Galleria 1 Portfoliokuva 6 - Galleria 1

Metalliteollisuus

Metalliteollisuudessa käsittelemme rullia, levyjä ja tankoja. Raskaiden tuotteiden käsittely sisältää erilaisia tarttuja-, silmästä käärintä-, manipulaattori- sekä siirtovaunuratkaisuja perinteisten kuljettimien ja nostimien lisäksi.

Tuotteiden suojaus esim. metallisella kulmasuojauksella on asiakkaalle tärkeää. Lisäksi huomioimme muutkin erityistarpeet.

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuudessa käsittelemme pakattuja tuotteita, joita siirretään käyttäen hyväksi asiakkaan kori-, laatikko-, dolly-, rullakko-, vaunukko-, transbox-, juomakori-, kennoalusta sekä tray ratkaisuja.

Elintarviketeollisuuden asiakkaita ovat esimerkiksi meijerit, myllyt, panimot, jäätelötehtaat, leipomot ja lihajalostamot.

Eristeteollisuus

Eristeteollisuuden keruu- ja varastointijärjestelmien projektit sisältävät tyypillisesti eristepaalien, yksittäisten levyjen sekä pinojen ja nippujen siirtämistä ja lavausta.

Lavaus suoritetaan joko robottisovelluksella tai erilaisilla manipulaattori-, pinonpurkaja-, nostin- ja lavauslaitteilla. Alipainenostin tai mekaaninen tarttuja soveltuvat hyvin tuotteen käsittelyyn.

Tyypilliset toiminnot lavauksen lisäksi ovat etiketöinti, kutistemuovikäärintä ja kuumalankaleikkaus.

Paperi- ja selluteollisuus

Paperi- ja selluteollisuudessa käsittelemme sekä rullia, arkkipaperia, pahvia ja kartonkia sekä erilaisia lavoja ja paaleja.

Kokonaisuuteen kuuluu päätylappujen ja päälliarkkien asetuslaitteet sekä erilaiset vaunujärjestelmät syöttö ja purkupaikoissa.

Tyypillisiä lisätoimintoja ovat etiketöinti, muovi- tai paperikäärintä sekä vanteutus ja sellupaalien langanpoistoratkaisut.

Muu sisälogistiikka

Laitteemme ja ratkaisumme soveltuvat monille teollisuuden aloille, joilla käsitellään erilaisia tuotteita.

Edellä olemme kuvailleet tyypillisimmät ratkaisut ja käsiteltävät materiaalit.

Meihin voi rohkeasti ottaa yhteyttä myös muiden samankaltaisten tuotteiden käsittelyn tiimoilta.

Joustava tapa toimia

Toimintatapamme pohjaa asiakaslähtöisyyteen. Tulemme aina paikan päälle kartoittamaan asiakkaan tarpeet ja kehityskohteet, joiden pohjalta ratkaisut räätälöidään yhdessä.

Huolellinen kartoitus

Selvitämme tapauskohtaisesti, onko kyseessä jo olemassa olevan järjestelmän turvallistaminen tai uusiminen, kapasiteetin nostaminen vai kokonaan uuden ratkaisun määrittäminen.

Luotettava kumppani

Palvelumme kulmakivinä ovat asiantuntijuus, luotettavuus, joustavuus sekä kattava toimittaja- ja kumppaniverkosto.